Yritykseni toimintaan kuuluu psykoterpiapalvelut ja erilaiset työelämän kehittämispalvelut


Työelämän kehittäjäksi olen valmistunut Turun yliopiston Brahea -
keskuksen työnohjaaja-prosessikonsulttikoulutuksesta. Työnohjauksessa
käsitellään työtilanteita tarkoituksena oppia niistä. Työnohjaaja auttaa
ohjattavaa tarkastelemaan omaa osuuttaan erilaisissa työtilanteissa ja
ottamaan siitä vastuun. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään
työkykyisenä. Työnohjaus toimii myös erinomaisena johtajuuden välineenä
tukien johtajia suuntaamaan henkilöstönsä toimintaa tavoitteeseen ja
tuottavuuteen.Olen suorittanut Valviran (ent TEO) hyväksymän psykoterapeuttikoulutuksen

Therapeia-Säätiön koulutuskeskuksessa ja valmistunut
yksilöpsykoterapeutiksi. Lisätietoja Therapeia Säätiön koulutuksista
löytyy heidän kotisivuiltaan

Psykoterapiaan voi hakeutua

-Kelan kuntoutuspsykoterapian kautta


-Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta


-VSSHP ostopalveluna tai


-omakustanteisesti ilman lähetettä